V týdnu od 28. 6. do 2. 7. 2021 u přijatých dětí, na základě telefonické domluvy, bude v kanceláři vedoucí Jany Weichetové probíhat podpis „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině JESLIČKY“.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do Dětské skupiny Jesličky

 • Ředitelka posuzovala 47 podaných žádostí.
 • Pro školní rok 2021/2022 skutečně přijala 9 dětí.
 • Přednostně se přijímaly děti rodičů samoživitelů (80 bodů), dále obou pracujících rodičů s pravidelnou docházkou dítěte s frekvencí 5x týdně (70 bodů).
 • Při dosažení stejného počtu bodů rozhodla o přijetí dítěte do DS ředitelka s ohledem na potřeby DS.

Rozhodnutí Zápisu Jesličky 2021 – 2022

Informace pro rodiče k zápisu do dětské skupiny „ Jesličky“

Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat od 25. 5. 2021 do 26. 5. 2021.

V tomto termínu odevzdejte následující dokumenty (proklikem lze dokumenty stáhnout):

 1. Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny Jesličky
 2. Evidenční list potvrzený pediatrem
 3. Potvrzení o zaměstnání Jesličky (zvolte jeden z formulářů A, B, C, D)
 4. Kopie rodného listu
 5. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, občané jiných států pas a doklad o pohybu na území ČR

Vše do MŠ odevzdejte jednou ze čtyř uvedených možností:

  Poštou:  Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a

                Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7

                (obálku označte ZÁPIS „JESLIČKY“)  

               

 

Datovou schránkou:  vuk5yk7

 

 

E-mailem s elektronickým podpisem: na e-mail :  reditelka@msuranie.cz

 

Osobně předat ve škole: 25.5.- 26. 5. 2021 vždy od 9.00 – 15.00 hodin, na adrese Na Maninách 1080/29a, 17000 Praha 7 provozním vchodem, který bude viditelně označen a to pouze na základě rezervovaného času. Pro osobní domluvu termínu kontaktujte Z. Strakovou na tel. 777 460 706 v čase od 8h do 13:30h

 

Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci bude doručeno podle způsobu doručení žádosti:

na telefonní číslo SMS zprávou.

V případě potřeby můžete kontaktovat ředitelku MŠ Mgr.et Bc. Michaelu Kuběnovou: reditelka@msuranie.cz, 777 022 468 nebo vedoucí Dětské skupiny Janu Weichetovou: jeslicky@msuranie.cz,  730 128 746.

V případě, že ředitelka školy zjistí, že žádost nesplňuje všechny stanovené náležitosti, vyzve zákonného zástupce k odstranění.

Pokud nedojde k odstranění, bude žádost vyřazena.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny „Jesličky“ bude žadateli oznámeno do 30 dnů od podání žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do dětské skupiny „Jesličky“ bude předáno zákonnému zástupci do vlastních rukou.

Dětská skupina Jesličky

Potřebujete už po rodičovské dovolené nastoupit do práce a Vaše děťátko je na mateřskou školu ještě malé? Rádi byste, aby si postupně zvykalo na skupinu svých vrstevníků?

Právě pro Vás jsou naše Jesličky to pravé.

Dětská skupina „Jesličky“ sídlí v budově Mateřské školy U Uranie. Naším cílem je, aby se u nás Vaše děti cítily šťastné a spokojené. Klademe velký důraz na individuální přístup, protože každé dítě je jedinečné, má jiné potřeby, návyky a také má své tempo. Pro dítě pak není nástup do mateřské školy tak zásadní změnou.

Jesličky jsou pro děti zpravidla od 18 měsíců do tří let a děti zde mají podobný režim jako ve školce. Na třídu o kapacitě 15 dětí jsou dvě kvalifikované chůvy a jedna zdravotní sestra.

Provoz je každý pracovní den od 7:00 do 17:00 hodin

Výše měsíčního paušálního poplatku za umístění dítěte v dětské skupině Jesličky se řídí trvalým bydlištěm zákonného zástupce dítěte.

 1. 3 000,- Kč / měsíc za dítě zákonného zástupce s trvalým bydlištěm v Praze 7.
 2. 7 000,- Kč / měsíc za dítě zákonného zástupce s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7 nebo občanů cizí státní příslušnosti s krátkodobým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem.
 3. Stravné pro děti v dětské skupině je stanoveno ve výši 35,-Kč za celodenní stravování dítěte.

Nadstandardní služba

Poplatek za hlídací službu pro děti ve věku 1-3 roky při pobírání a nepobírání rodičovského příspěvku na hlídané dítě v Jesličkách:

100,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte méně, jak 6 hodin/ den + 35,- Kč/ den strava

50,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte na 6 a více hodin/ den + 35,- Kč/ den strava. Obě částky budou hradit rodiče předem, proti příjmovému dokladu hotově do pokladny jesliček. Každá započatá hodina je zpoplatněna finanční částkou výše uvedenou. Hlídací služba je výlučně omezena pouze do volné kapacity. Při předávání dítěte je nutné vzít s sebou průkaz pojištěnce, očkovací průkaz a občanský průkaz rodičů.

Kontakty

vedoucí chůva: Jana Weichetová

telefon: +420 730 128 746

adresa: Dětská skupina „ Jesličky“, Praha 7, U Pergamenky 1144/1a

email: jeslicky@msuranie.cz

ředitelka: Mgr. et Bc. Michela Kuběnová

telefon: +420 777 022 468

email: reditelka@msuranie.cz

Jesličky podmínky

Jesličky harmonogram dne

Fotky „Jesliček“