Informace pro rodiče k zápisu do dětské skupiny „ Jesličky“

Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat od 19. 5. 2020 do 21. 5. 2020. V tomto termínu odevzdejte následující dokumenty:

 1. Žádost o přijetí do dětské skupiny

Dokument ke stažení: 1. Žádost o přijetí do dětské skupiny

 1. Evidenční list

Dokument ke stažení: 2. Evidenční list

 1. Čestné prohlášení o očkování (nahrazuje potvrzení od pediatra)

Dokument ke stažení: 3. Cestne_prohlaseni_k_ockovani jesličky

 1. Potvrzení o zaměstnání (zvolte jeden z formulářů A, B, C, D)

Dokument ke stažení: 4. Potvrzení o postavení na trhu práce

 1. Kopie rodného listu
 2. Kopie očkovacího průkazu
 3. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, občané jiných státu pas a doklad o pohybu na území ČR

V případě potřeby je možné si vytištěné dokumenty vyzvednout osobně od 11.5. do 15.5.2020 v Mateřské škole U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a v čase od 9,00 – 13,00 (zvoňte na Ředitelka nebo Hospodářka).

Vše do MŠ odevzdejte jednou ze čtyř uvedených možností:

1. Poštou

Mateřská škola U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7 

(obálku označte ZÁPIS „JESLIČKY“)

2. Datovou schránkou

do datové schránky školy  vuk5yk7

3. E-mailem s elektronickým podpisem

– opatřené elektronickým podpisem na e-mail : reditelka@msuranie.cz

4. Osobně předat ve škole

Pouze ve výjimečných případech

21. 5. 2020 vždy od 9.00 – 13.00 hodin, na adresu Na Maninách 1080/29a, 170 00, Praha. U vchodu do MŠ zazvoňte na zvonek, „ŘEDITELKA nebo HOSPODÁŘKA“.

 

Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci bude doručeno na telefonní číslo SMS zprávou.

V případě, že ředitelka školy zjistí, že žádost nesplňuje všechny stanovené náležitosti. Vyzve zákonného zástupce k odstranění. Pokud nedojde k odstranění, bude žádost vyřazena.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny „Jesličky“ bude žadateli oznámeno do 30 dnů od podání žádosti

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do dětské skupiny „Jesličky“ bude předáno zákonnému zástupci do vlastních rukou.

V případě potřeby můžete kontaktovat ředitelku MŠ Mgr. Michaelu Kuběnovou, e-mail: reditelka@msuranie.cz, tel. 777 022 468, nebo vedoucí Dětské skupiny Janu Weichetovou, email: jeslicky@msuranie.cz,  tel. 730 128 746.

Dětská skupina Jesličky

Naše organizace se zaměřuje na „ Dětskou skupinu“ dále jen „Jesličky“. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o batolata od 12 do 36 měsíců. Prostředí, ve kterém bude Vaše dítě spokojené je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis.  Před budovou se nachází samostatná zahrada pro dětské aktivní vyžití.

 • Provoz je každý pracovní den od 6:30 do 17:30 hodin
 • Rodiny, které nepotřebují přihlásit dítě ke každodennímu pobytu, možná rády využijí hlídací službu.

Věříme, že se nám podaří dát společně s výchovou v rodině Vašim dětem dobrý základ pro celý život. Jestliže chcete dítě přihlásit ke každodennímu pobytu, či využít hlídací služby, přečtěte si informace. Při každodenní péči hradí rodiče měsíčně stravu ve výši stravovací jednotky a na provozních nákladech se podílí finanční částkou určenou zřizovatelem.

Při poskytnutí hlídací služby se účtuje poplatek ve výši určené provozovatelem MŠ U Uranie a zřizovatelem. Další informace Vám poskytneme na uvedených telefonech.

Podmínky pro děti od 12–36 měsíců

 • Věcné podmínky – prostor jesliček je vhodný pro pohyb i hru dětí, disponuje koutky pro pocit bezpečí a klidu a to v průběhu celého dne.
 • Životospráva, stravování – v oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí). Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v jesličkách, stravuje se vždy. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3–6let) uvedené v Přílozeč.1 vyhlášky o školním stravování.
 • Psychosociální podmínky – jesličky kladou velký význam na adaptaci dítěte v novém prostředí a úzce spolupracuje s rodinou, u dítěte utváříme celoživotní návyky a vedeme ho k respektování pravidel, denní režim je pravidelný a dětem se dostává více individuální péče.
 • Personální podmínky – je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
 • Organizace vzdělávání – z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.
 • Bezpečnostní podmínky – pro zajištění bezpečnostních podmínek je nutné dodržovat výše uváděné podmínky, tím je možné eliminovat případná bezpečnostní rizika. Děti ve věku od
  12 do 36 měsíců jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem.

 

Kontakty

ředitelka: Mgr. et Bc. Michela Kuběnová
telefon:+420 777 022 468
email: reditelka@msuranie.cz

vedoucí sestra: Weichetová Jana, vedoucí chůva
telefon: 730 128 746

adresa: Dětská skupina „ Jesličky“, Praha7, U Pergamenky 1144/1a
email: jeslicky@msuranie.cz

 

Fotky „Jesliček“