Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do dětské skupiny Jesličky pro školní rok 2024 / 2025

Rozhodnutí zápisu Dětské skupiny Jesličky 2024-2025

Den otevřených dveří 2024/2025

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v dětské skupině “Jesličky”, který se bude konat 23. a 24. 4. 2024  od 10:00 do 11:15 h na adrese U Pergamenky 1080/1a, Praha 7, 170 00. Přijďte i s Vašimi dětmi. Těšíme se na Vás.

Informace pro rodiče k zápisu do dětské skupiny „ Jesličky“ 2024/2025

Informace ohledně zápisu průběžně aktualizujeme.

 

Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 29. 5. a 30. 5. 2024 V tomto termínu odevzdejte následující dokumenty:

Vyplněné dokumenty osobně odevzdejte v dětské skupině “Jesličky” 29. 5. a 30. 5. 2024 v čase od 12:30 do 14:30 h (objednávejte se na konkrétní čas u vedoucí dětské skupiny “Jesličky”).

Zákonnému zástupci bude na místě přiděleno registrační číslo k zápisu.

V případě potřeby můžete kontaktovat vedoucí dětské skupiny Janu Weichetovou, email: jeslicky@msuranie.cz, tel.: 730 128 746.

V případě, že ředitelka školy zjistí, že žádost nesplňuje všechny stanovené náležitosti, vyzve zákonného zástupce k odstranění. Pokud nedojde k odstranění, bude žádost vyřazena.

Termín zveřejnění rozhodnutí

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 19. 6. 2024 v 8:00 h. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Podpis smlouvy pro rodiče přijatých dětí do dětské skupiny Jesličky proběhne po telefonické domluvě. Přesný čas si rezervujte telefonicky u vedoucí dětské skupiny Jesličky paní Jany Weichetové, tel.: 730 128 746.

Dětská skupina Jesličky

Potřebujete už po rodičovské dovolené nastoupit do práce a Vaše děťátko je na mateřskou školu ještě malé? Rádi byste, aby si postupně zvykalo na skupinu svých vrstevníků?

Právě pro Vás jsou naše Jesličky to pravé.

Dětská skupina „Jesličky“ sídlí v budově Mateřské školy U Uranie. Naším cílem je, aby se u nás Vaše děti cítily šťastné a spokojené. Klademe velký důraz na individuální přístup, protože každé dítě je jedinečné, má jiné potřeby, návyky a také má své tempo. Pro dítě pak není nástup do mateřské školy tak zásadní změnou.

Jesličky jsou pro děti zpravidla od 18 měsíců do tří let a děti zde mají podobný režim jako ve školce. Na třídu o kapacitě 15 dětí jsou dvě kvalifikované chůvy a jedna zdravotní sestra.

Provoz je každý pracovní den od 7:00 do 17:00 hodin

Výše měsíčního paušálního poplatku za umístění dítěte v dětské skupině Jesličky se řídí trvalým bydlištěm zákonného zástupce dítěte.

  1. 4 000,- Kč / měsíc za dítě zákonného zástupce s trvalým bydlištěm v Praze 7.
  2. 5 000,- Kč / měsíc za dítě zákonného zástupce s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7 nebo občanů cizí státní příslušnosti s krátkodobým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem.
  3. Stravné pro děti v dětské skupině je stanoveno ve výši 41,-Kč za celodenní stravování dítěte.

Nadstandardní služba

Poplatek za hlídací službu pro děti ve věku 1-3 roky při pobírání a nepobírání rodičovského příspěvku na hlídané dítě v Jesličkách:

100,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte méně, jak 6 hodin/ den + 35,- Kč/ den strava

50,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte na 6 a více hodin/ den + 35,- Kč/ den strava. Obě částky budou hradit rodiče předem, proti příjmovému dokladu hotově do pokladny jesliček. Každá započatá hodina je zpoplatněna finanční částkou výše uvedenou. Hlídací služba je výlučně omezena pouze do volné kapacity. Při předávání dítěte je nutné vzít s sebou průkaz pojištěnce, očkovací průkaz a občanský průkaz rodičů.

Kontakty

vedoucí chůva: Jana Weichetová

telefon: +420 730 128 746

adresa: Dětská skupina „ Jesličky“, Praha 7, U Pergamenky 1080/1a

email: jeslicky@msuranie.cz

ředitelka: Mgr. et Bc. Michela Kuběnová (mateřská dovolená)

email: reditelka@msuranie.cz

zástupce statutárního orgánu školy: Ing. et Bc. Zuzana Straková
telefon: +420 777 460 706
email: zuzana.strakova@msuranie.cz

 

Jesličky podmínky

Jesličky harmonogram dne

Fotky „Jesliček“