Dětská skupina Jesličky

Naše organizace se zaměřuje na „ Dětskou skupinu“ dále jen „Jesličky“. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o batolata od 12 do 36 měsíců. Prostředí, ve kterém bude Vaše dítě spokojené je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis.  Před budovou se nachází samostatná zahrada pro dětské aktivní vyžití.

 • Provoz je každý pracovní den od 7:00 do 17:00 hodin
 • Rodiny, které nepotřebují přihlásit dítě ke každodennímu pobytu, možná rády využijí hlídací službu.

Věříme, že se nám podaří dát společně s výchovou v rodině Vašim dětem dobrý základ pro celý život. Jestliže chcete dítě přihlásit ke každodennímu pobytu, či využít hlídací služby, přečtěte si informace. Při každodenní péči hradí rodiče měsíčně stravu ve výši stravovací jednotky a na provozních nákladech se podílí finanční částkou určenou zřizovatelem.

Při poskytnutí hlídací služby se účtuje poplatek ve výši určené provozovatelem MŠ U Uranie a zřizovatelem. Další informace Vám poskytneme na uvedených telefonech.

Podmínky pro děti od 12–36 měsíců

 • Věcné podmínky – prostor jesliček je vhodný pro pohyb i hru dětí, disponuje koutky pro pocit bezpečí a klidu a to v průběhu celého dne.
 • Životospráva, stravování – v oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí). Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v jesličkách, stravuje se vždy. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3–6let) uvedené v Přílozeč.1 vyhlášky o školním stravování.
 • Psychosociální podmínky – jesličky kladou velký význam na adaptaci dítěte v novém prostředí a úzce spolupracuje s rodinou, u dítěte utváříme celoživotní návyky a vedeme ho k respektování pravidel, denní režim je pravidelný a dětem se dostává více individuální péče.
 • Personální podmínky – je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
 • Organizace vzdělávání – z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.
 • Bezpečnostní podmínky – pro zajištění bezpečnostních podmínek je nutné dodržovat výše uváděné podmínky, tím je možné eliminovat případná bezpečnostní rizika. Děti ve věku od
  12 do 36 měsíců jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem.

Výše měsíčního paušálního poplatku za umístění dítěte v dětské skupině Jesličky se řídí trvalým bydlištěm matky dítěte (u otců samoživitelů bydlištěm otce).

 • 3 000,- Kč / měsíc za dítě matky, nebo otce samoživitele s trvalým bydlištěm v Praze 7
 • 7 000,- Kč / měsíc za dítě matky s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7, nebo občanů cizí státní příslušnosti s krátkodobým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem

Stravné pro děti v dětské skupině je stanoveno ve výši 35,-Kč za celodenní stravování dítěte.

Poplatek za hlídací službu pro děti ve věku 1-3 roky při pobírání a nepobírání rodičovského příspěvku na hlídané dítě v jesličkách:

 • 100,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte méně, jak 6 hodin/ den + 35,- Kč/ den strava
 • 50,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte na 6 a více hodin/ den + 35,- Kč/ den strava. Obě částky budou hradit rodiče předem, proti příjmovému dokladu hotově do pokladny jesliček. Každá započatá hodina je zpoplatněna finanční částkou výše uvedenou, Hlídací služba je výlučně omezena pouze do volné kapacity. Při předávání dítěte je nutné vzít sebou průkaz pojištěnce, očkovací průkaz a občanský průkaz rodičů.

Kontakty

ředitelka: Mgr. et Bc. Michela Kuběnová
telefon:+420 777 022 468
email: reditelka@msuranie.cz

vedoucí sestra: Weichetová Jana, vedoucí chůva
telefon: 730 128 746

adresa: Dětská skupina „ Jesličky“, Praha7, U Pergamenky 1144/1a
email: jeslicky@msuranie.cz

 

Fotky „Jesliček“