Úřední deska

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 najdete zde: MŠ U Uranie (msuranie.cz)

Zveřejněno dne: 31.5.2023

Balíček okamžité pomoci

Vážení rodiče,

zasíláme informace k balíčku pomoci. Jedná se o pokračování podpory v rámci okamžité pomoci Pražanům.

Pokud rodič podával včas svou žádost v období podzimu 2022 (do 28.října), byla mu schválena, znovu již žádat nemusí.

Jde především o rodiče, kteří v roce 2023 vyhodnotili svou situaci jinak a potřebují pomoci se zaplacením školních obědů, „školného“ v mateřské škole, či přispět na mimoškolní aktivity dětí.
Vyplněné žádosti podávejte osobně v ředitelně MŠ, optimálně do 31.1.2023.

Více o „Balíčku okamžité pomoci“:

V případě dotazů se obracejte přímo na: nikola.dvorakova@msuranie.cz, tel.: 771 275 905.

Konto solidarity MŠ U Uranie

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a informuje o možnosti poskytnutí daru na „konto solidarity“, kterým by ráda podpořila ekonomicky znevýhodněné rodiny.
Zaslání daru na účet školy č. 27-6411030287/0100. Škola bude dary evidovat na samostatné účetní analytice pod názvem „konto solidarity“.
Příjemce příspěvku z „konta solidarity“ rozhodne vedení školy a třídní učitelka dle finančních prostředků na příslušném „kontu“ a předložené žádosti vázané na §6 vyhlášky č. 280/2016 Sb.
Z tohoto fondu je možno dle možností přispívat dětem školy na školní obědy, školy v přírodě, plavecké kurzy, spolek rodičů apod. Příjemce příspěvku z „konta solidarity“ rozhodne vedení školy a třídní učitelka dle finančních prostředků na příslušném „kontu“ a předložené žádosti vázané na §6 vyhlášky č. 280/2016 Sb.

Obědové konto Městské části Praha 7

Úřad městské části Praha 7 zřizuje Obědové konto na transparentním účtu ČS a.s. 2003844339/0800. Na tento účet může přispět kdokoli, kdo chce podpořit žáky škol MČ Praha 7, kteří (jejichž rodiče) nemají dostatek prostředků na školní obědy.