Úřední deska

Konto solidarity MŠ U Uranie

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a informuje o možnosti poskytnutí daru na „konto solidarity“, kterým by ráda podpořila ekonomicky znevýhodněné rodiny.
Zaslání daru na účet školy č. 27-6411030287/0100. Škola bude dary evidovat na samostatné účetní analytice pod názvem „konto solidarity“.
Příjemce příspěvku z „konta solidarity“ rozhodne vedení školy a třídní učitelka dle finančních prostředků na příslušném „kontu“ a předložené žádosti vázané na §6 vyhlášky č. 280/2016 Sb.
Z tohoto fondu je možno dle možností přispívat dětem školy na školní obědy, školy v přírodě, plavecké kurzy, spolek rodičů apod. Příjemce příspěvku z „konta solidarity“ rozhodne vedení školy a třídní učitelka dle finančních prostředků na příslušném „kontu“ a předložené žádosti vázané na §6 vyhlášky č. 280/2016 Sb.

Obědové konto Městské části Praha 7

Úřad městské části Praha 7 zřizuje Obědové konto na transparentním účtu ČS a.s. 2003844339/0800. Na tento účet může přispět kdokoli, kdo chce podpořit žáky škol MČ Praha 7, kteří (jejichž rodiče) nemají dostatek prostředků na školní obědy.