Poznejte nás

 Škola uprostřed města, kolem dokola frekventované ulice, nedaleko tramvajová linka… a přesto si zvolila jako svoji profilaci environmentální výchovu. Proč, poznáte při první návštěvě. Od hlučících aut odděluje školu betonová zeď. Za ní už panuje na tuto oblast až nezvyklý klid“ (Učitelské noviny, Štefflová, 2013). Kolem všech pavilonů se rozprostírá zahrada větších, či menších rozměrů.

Vítejte v jedinečné mateřské škole

MŠ U Uranie je výjimečná v mnoha ohledech. Se svými 12 třídami je největší mateřskou školou na Praze 7.  Je institucí, která na každodenní bázi směřuje k udržitelnému rozvoji. A ve které se vlastními silami i s pomocí rodičů a partnerů dlouhodobě snažíme probudit a zakořenit v dětech pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Na prvním místě je pro nás práce s dětmi. Naším druhým cílem vybudování sousedské komunity, k čemuž napomáhá naše krásná a promyšlená zahrada.

Zahrada v srdci všeho a po celý rok

Náš neskromný cíl je vytvořit ze zahrady naší mateřské školy místo, kde se můžeme společně setkávat. I proto se stále soustředíme na dotažení projektu „Zahrada – čtvero ročních období“, který se stal hlavním důvodem pro pořádání nyní již tradiční komunitní a benefiční akce Školkohraní.

Pro děti, kterým je zahrada přístupná celoročně, slouží toto místo plné nových výzev k poznávání, umožňuje jim zapojení všech smyslů, stimuluje je k větší koncentraci na hru a vytváří příležitosti k řešení různých situací a problémů. „Zahrada – čtvero ročních období“ je přirozeným propojením ekosystémů typických pro naše podnebí a městské prostředí, ve kterém děti tráví většinu času. V zahradě se učí poznávat svět a zažívají radost ze hry.

Speciální polytechnická výchova

Od roku 2018 jsme obohatili metody vzdělávání o polytechnickou výchovu. Jejím cílem je umožnit dětem poznat vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, naučit se volit a používat pro práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, naučit se jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život, osvojit si základy organizace, plánování práce a technologické kázně, vytvářet si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a získat orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce.

Naší motivací je stále se vyvíjet

Po celou dobu existence jsme aktivní, vytváříme nové projekty a naše realizované činnosti nás vždy dokázaly posunout „o stupeň výš “. Zpětná vazba od rodičů i veřejnosti je pro nás nesmírně důležitá a pravidelně ji vyhodnocujeme. Zvolili jsme si profilaci v environmentální výchově, jejímž prostřednictvím plníme stanovené cíle vzdělávacího programu. Vážíme si našich úspěchů v jednotlivých grantových výzvách a vnímáme je jako pozitivní ocenění naší dlouhodobé snahy o změnu prostředí okolo nás.

 

Fotky naleznete zde: Fotografie všech pracovišť U Uranie