Nadstandardní aktivity MŠ U Uranie

„Kroužky“ – volitelné, placené

Angličtina

„Čím více jazyků znám, tolikrát jsem člověkem“ – pojďme si společně pomocí her, básniček a písniček procvičit anglická slovíčka. Kroužek angličtiny seznamuje děti se základy anglického jazyka a hravou formou je učí prvním slovíčkům a pojmům. Děti si domů odnášejí pracovní listy a pozitivní motivaci k dalšímu učení se novým věcem.

Keramika

Děti se hravou formou seznamují s vlastnostmi materiálu a zásadami pro tvoření z keramické hlíny. Postupujeme od jednoduchých výrobků po složitější, procvičujeme jemnou motoriku, podporujeme u dětí tvořivost, samostatnost a sebevyjádření. Experimentujeme, spolupracujeme, zkoušíme různé techniky glazování. Zaměřujeme se na předměty, které pak děti mohou používat v běžném každodenním životě.

Hudební hrátky

Na hudebních hrátkách se společně hravou a zábavnou formou učíme, jak vypadají a znějí různé nástroje, zpíváme z plných plic za doprovodu kytary či jiných nástrojů, nezapomínáme ani na flétničku či Orffovy nástroje a v neposlední řadě používáme ouška na sluchová cvičení a plíce na cvičení dechová aby se nám do flétničky dobře foukalo.

Plavání

Výuka plavání probíhá v aquacentru Šutka zkušenými a certifikovanými instruktory a instruktorkami. Tato plavecká školička je zastánce hesla škola hrou, proto tyto dovednosti učí veselou a hravou formou za pomoci hraček, písniček a her. Jejich cílem také je, aby se děti na další výuku těšily a měly radost z pohybu ve vodě. Pro případ potřeby jsou po celou dobu přítomny učitelky jednotlivých tříd. Plavání je určeno pro děti od 5 let a děti jezdí plavat vždy jen jedno pololetí.

Aktivity v rámci vzdělávací nabídky – neplacené

Čeština pro cizince

V rámci projektu Evropské unie v naší mateřské škole nabízíme výuku češtiny pro cizince. Výuka probíhá v dopoledních hodinách učitelkami naší mateřské školy, a to v počtu 3 – 5 dětí s odlišným mateřským jazykem na skupinu. Výuka probíhá formou her s využitím různých didaktických pomůcek a je především zaměřena na rozvoj komunikace.

Tělocvična

Do tělocvičny, která se nachází v rodinném klubu na Ortenově náměstí a je průchozí s pracovištěm MŠ Ortenovo nám., chodí každá třída se svou učitelkou přibližně jednou měsíčně. Sudé týdny chodí pracoviště MŠ Na Maninách a MŠ U Pergamenky a liché týdny pracoviště MŠ Ortenovo nám. V tělocvičně děti stráví hodinu cvičením s využitím cvičebních prvků, které tělocvična nabízí a užijí si pohybové činnosti v jiném prostředí.