Vážení rodiče,

po komunikaci mateřských škol a radnice byla stanovena cena za školkovné na 1500Kč za měsíc. Důvodem jsou stále se navyšující výdaje do školství, nutnost financování rozšiřování kapacit, opravy a investice do našich historicky zanedbaných budov, financování sociálních pedagogů v základních i mateřských školách, podpora fondů, které pomáhají dětem v našich školách i školkách. Prosíme o pochopení.

Paní ředitelky jsou připraveny na individuální žádost částku ponížit či zcela odpustit, pokud by rodině zvýšení částky působilo potíže.

Prosíme rodiče, pro které bude takto stanovená částka komplikací, aby tuto možnost využili a požádali vedení školy o snížení či odpuštění této částky. Paní ředitelky školek vyjdou vstříc.

Městská část dlouhodobě podporuje skrz obědové konto, humanitní fond a další nástroje všechny ty, kteří to potřebují. I při navýšení částky za školkovné je pro nás důležité, aby ti, pro které je navýšení komplikací, měli možnost snížení či odpuštění platby.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na ředitelky školky, případně na hradeckas@praha7.cz.

V Praze dne 21.6.2024