„MŠ Na Maninách“

Mateřskou školu U Uranie tvoří tři pracoviště: Na Maninách, U Pergamenky, Ortenovo náměstí.

MŠ Na Maninách

V této škole se nacházejí čtyři třídy, do kterých jsou děti rozdělovány podle věku. Tomu je uzpůsobeno vybavení tříd a velikost nábytku.

V horním poschodí najdete dvě třídy pro mladší děti – Stromeček a Domeček.

V přízemí pak třídy Věž a Hrad pro starší děti, obě vybaveny interaktivní tabulí. Polytechnický koutek je součástí dvou tříd. Prostory jsou moderně vybaveny nábytkem ateliéru A3B (systém 344), hračkami, didaktickými pomůckami i klavíry.

Ke vzdělávání dětí se využívají názorné ukázky. Děti si mohou denně prohlédnout hady korálovku a užovku červenou, dále gekončíka nočního a oblovku žravou.

Škola v minulosti úspěšně realizovala několik projektů na obnovu školní zahrady. Jedná se hlavně o celkovou rekultivaci zahrady s názvem „Zahrada – čtvero ročních období“. V první fázi, v roce 2013, byl revitalizován prostor atria jako miniaturní ukázka ekosystémů – les, hory, pole, louka. V roce 2014 bylo ve spolupráci s rodiči vytvořeno lanové centrum a v prosinci 2015 jsme s finančním přispěním Hlavního města Prahy realizovali jezírko. V dubnu 2016 byl dokončen komunitní a interaktivní prostor. Jedná se o dominantní prostor celé zahrady. Jeho partnery jsou především Nadace Proměny Karla Komárka a Městská část Praha 7.

Personál pracoviště

Ředitelka školy: Mgr.& Bc. Michela Kuběnová (+420 777 022 468, email: reditelka@msuranie.cz)

Asistentka ředitelky školy: Ing. Zuzana Straková (+420 777 460 706, email: asistentka.reditelky@msuranie.cz)

Zástupkyně ředitelky: Andrea Dvořáková (+420 736 118 937, email: zastupkyne@msuranie.cz)

Třída U Stromečku
Věra Gruntorádová, Eliška Danielová, Asistentka pedagoga Bc. Klára Slabá
+420 739 630 244, +420 220 802 344, email: vera.gruntoradova@msuranie.cz, eliska.danielova@msuranie.cz, klara.slaba@msuranie.cz
Třída U Domečku
Mgr. Petra Šafaříková, Andrea Dvořáková, Asistentka pedagoga Ivana Simandlová
+420 739 630 244, +420 220 802 344, email: petra.safarikova@msuranie.cz, zastupkyne@msuranie.cz, ivana.simandlova@msuranie.cz
Třída U Hradu
Martina Kuchválková, Hana Mertová, Dis., Asistentka pedagoga Michaela Filipčíková
+420 739 630 244, +420 220 802 343, email: martina.kuchvalkova@msuranie.cz, hana.mertova@msuranie.cz, michaela.filipcikova@msuranie.cz
Třída U Věže
Zuzana Pilařová, Nicola Zavoralová, Asistentka pedagoga Anna Němcová
+420 739 630 244, +420 220 802 343, email: zuzana.pilarova@msuranie.cz, nicola.zavoralova@msuranie.cz, anna.nemcova@msuranie.cz

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Jiřina Červenková – referent majetkové správy

Marie Kubesová – uklízečka

Lucie Vališová – školnice

 

Fotografie – MŠ Na Maninách