přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ U Uranie
MŠ U Uranie

„MŠ Varhulíkové“

Mateřskou školu U Uranie tvoří čtyři pracoviště: Na Maninách, U Pergamenky, Ortenovo náměstí a Varhulíkové.

MŠ Varhulíkové

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ U Uranie pracoviště Varhulíkové 302/12

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2022/23 na nově otevírané pracoviště Varhulíkové 302/12 proběhne dne 16. 9. v čase 7:30 – 15:00 hodin v ředitelně MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, provozní vchod z ulice U Pergamenky.

Dostavte se osobně s následujícími dokumenty:

  • Žádost o přijetí
  • Oznámení
  • Evidenční list (nemusí nepřijaté děti z řádného Zápisu do MŠ U Uranie ze dne 3. 6. 2022)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz / cestovní pas zákonného zástupce, který žádost podává
  • Doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (cizinci), Doklad o trvalém pobytu DÍTĚTE na Praze 7

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci, který žádost podává, předáno osobně dne 22. 9. 2022 v čase 7:30 – 11:30 hodin v ředitelně MŠ U Uranie.

Otevřena bude: 1 třída pro 18 dětí

Personál pracoviště

Ředitelka školy: Mgr.& Bc. Michaela Kuběnová (+420 777 022 468, email: reditelka@msuranie.cz)

Asistentka ředitelky školy: Ing. et Bc. Zuzana Straková (+420 777 460 706, email: asistentka.reditelky@msuranie.cz)

Vedoucí učitelka: Petra Borková

Provozní zaměstnanec: Eva Měšťanová

Bílá třída: Petra Borková, Veronika Husáková, Asistentka pedagoga Ida Lakomá
služební mobil: 771 275 904, email: petra.borkova@msuranie.cz, veronika.husakova@msuranie.cz, ida.lakoma@msuranie.cz