Projekty

Tvořivá hra a spolupráce s muzeem Říčany

V naší mateřské škole jsme ve spolupráci s Muzeem Říčany zavedli metodu tvořivé hry. Tato metoda umožňuje dětem používat opravdové nástroje, tvořit z přírodních materiálů a uplatňovat vlastní nápady. Neděláme práci za děti, klademe důraz na proces tvoření, nikoli na výsledek, a umožňujeme dětem si se svými výrobky libovolně hrát.

Vznik a ověření metody tvořivé hry byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci projektu Oborový mentoring.

 

Se Sokolem do života

Děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek (Kobylka Emilka, Opička Hanička, Ježeček Mareček, Veveruška Věruška, Beruška Danuška). Metodika, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky.
Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny: nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let. Každá věková kategorie má určitý počet zadaných úkolů a podle věku se stupňuje i jejich náročnost. Jakmile se děti naučí danou dovednost a zvládnou tak splnit zadaný úkol, nalepí si do svého sešitu.

Mezigenerační projekt Mezi-námi

V programu PŘEČTI, pohádkové čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pohádky v mateřských školách. Senioři, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky do mateřské školy se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství.
V programu POVÍDEJ, dochází konkrétní skupiny dětí ze škol, školek za babičkami, dědečky do blízkého seniorského zařízení. Snahou je, aby seniorské zařízení navštěvovaly stejné děti. Účelem je navázání užších vazeb a snazší možnosti vzniku případných nových přátelství. Setkání probíhají převážně jednou za 3 až 4 týdny, většinou 45-60 minut nebo dle dohody. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků.