ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 najdete dle registračních čísel v dokumentu níže.  V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ I NEPŘIJETÍ SE, PROSÍM, DOSTAVTE OSOBNĚ DNES 31.5.2023 DO 16:00 DO ŘEDITELNY MŠ U URANIE KVŮLI PŘEVZETÍ A PODPISU DOKUMENTŮ. DĚKUJI.

SKMBT_C22023053114040

Zveřejněno dne: 31.5.2023

MŠ U Uranie zápis pro školní rok 2023 / 2024

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023 / 2024 v Městské části Praha 7 probíhají následujícím způsobem:

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS PRO ROK 2023 / 2024

Termín: 11. 4. – 21. 4. 2023

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-u-uranie

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Dokumenty k zápisu Vám budou vygenerovány ke stažení a vytištění.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2023 / 2024

Zápis pro MŠ U Uranie (pracoviště: Na Maninách, U Pergamenky, Ortenovo náměstí, Varhulíkové) bude probíhat v ředitelně MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, provozní vchod z ulice U Pergamenky. PODÁVÁ SE POUZE JEDNA ŽÁDOST, KTERÁ PLATÍ NA VŠECHNA NAŠE PRACOVIŠTĚ.

Před podáním Žádosti do naší mateřské školy doporučujeme seznámit se s naším Školním vzdělávacím programem: Školní-vzdělávací-program-MŠ-U-Uranie

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze podat až do čtyř různých mateřských škol, přičemž je nutné v Žádosti označit, kterou z nich preferujete a uvádět preference na všech přihláškách stejně.

Možnosti podání dokumentů k zápisu:

  1. Osobní předání (přítomnost dítěte není nutná): 3. 5. – 4. 5. 2023 vždy 9:00 až 11:30 a 12:30 až 16:30 hodin v ředitelně MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, provozní vchod z ulice U Pergamenky – preferovaná forma (termín je možné si rezervovat telefonicky v úterý 2. 5. 2023 na čísle 771 275 905)
  2. Datová schránka školy – vuk5yk7
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat jen prostý email)
  4. Doporučenou poštou na adresu: MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, 170 00, Praha 7 (rozhodující je datum podání na poštu)

Náležitosti k zápisu:

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na odboru MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další informace:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.