Výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2021 – 2022

Termín zveřejnění: 31. 5. 2021.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání předáno osobně zákonnému zástupci dne      31. 5. 2021 v čase od 8:30 do 17:30 hodin a 1. 6. 2021 v čase od 8:30 do 12:30 hodin v ředitelně školy.

Žádáme všechny uchazeče přijímacího řízení, resp. jejich zákonné zástupce, kteří si doposud nepřevzali rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, aby se dostavili osobně do ředitelny MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, ve čtvrtek 3. 6. 2021 mezi 8:00 – 15:00 hod.

Výsledky zápisu zde:

MŠ U Uranie Zápis 2021-2022

MŠ U Uranie aktualizuje informace o zápisu pro školní rok 2021/2022 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: do MŠ U Uranie odevzdáváte POUZE 1 ŽÁDOST, která je platná pro všechna 3 pracoviště (Na Maninách, U Pergamenky, Ortenovo náměstí).

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 v Městské části Praha 7 probíhají v termínu 4.5. – 5.5.2021 následujícím způsobem:

  1. Pro usnadnění využijte elektronický předzápis, který probíhá od 12.- 25.4.2021 a lze jej provést na tomto odkazu:  Elektronický předzápis Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a – UKONČENO                   
  2. V případě, že jste nestihli elektronický předzápis, stáhněte si a řádně vyplňte Dokumenty k zápisu.
  3. Odevzdání dokumentů do MŠ jedním z níže uvedených způsobů probíhá pouze v termínu 4.5. a 5.5.2021. Jiný termín podání žádosti o přijetí nebude akceptován! 
  • osobně pouze na základě rezervovaného času (pozn. rezervační systém v rámci el. předzápisu je již naplněn, pro osobní domluvu termínu kontaktujte Z. Strakovou na tel. 777 460 706 v čase od 8h do 13:30h). K osobnímu podání Žádosti se dostaví jeden zákonný zástupce optimálně bez přítomnosti dítěte (z důvodu COVID opatření). Osobní předání bude probíhat na adrese Na Maninách 1080/29a, Praha 7 provozním vchodem, který bude viditelně označen.
  • datovou schránkou: vuk5yk7
  • emailem s elektronickým podpisem: reditelka@msuranie.cz
  • poštou rozhodující je datum podání

Co s sebou k zápisu:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své notářsky ověřené oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zahájení Individuálního vzdělávání předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Veškeré další podrobnosti najdete níže v důležitých informacích k zápisu:

Zápisy proběhnou za dodržení všech platných mimořádných opatření v souvislosti se situací Covid-19.