GDPR

Mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, psychologických a jiných vyšetření, popř. úrazové pojištění. Další informace o zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

Označení pověřence: TresTech s.r.o., Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, IČ 04262719

Kontakt: Ing. Václav Jakoubek, tel. 725 732 424, e-mail: poverenec@trestech.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů aktualizace 09.12.2021