Spolek rodičů a přátel dětí Mateřské školy U Uranie

rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 18. 10. 2023 proběhlo setkání Rady Spolku rodičů, tvořeného zástupci z jednotlivých tříd. Kontakty na zástupce své třídy najdete na nástěnce. Shrnutí ze schůzky, stanovy Spolku, filozofie Spolku, akce MŠ U Uranie a plánovaný rozpočet jsou níže.

Kontaktní email: spolekrodicu@msuranie.cz

Číslo účtu Spolku rodičů: 5648647002/5500

Datová schránka Spolku rodičů: 5mn99tc

 

Dokumenty:

Filozofie spolku rodičů 2023

Stanovy spolku rodičů

Zápis ze setkání rady spolku rodičů 18.10.2023

Plán akcí 1. pololetí Ortenovo náměstí + Varhulíkové2023/2024

Plán akcí 1. pololetí Maniny 2023/2024

Plán akcí 2. pololetí Ortenovo náměstí + Varhulíkové2023/2024

Plán akcí 2. pololetí Maniny 2023/2024

Rozpočet – reálná útrata 2022/2023