Nově od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě. https://www.uradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite

O osvobození bude možné žádat na začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce doloží, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

V případě složité rodinné situace se lze také obrátit na ředitelku mateřské školy a požádat o snížení či prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.

Úplatu za předškolní vzdělávání nadále nehradí předškoláci (děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly věku 5 let) a děti s odkladem školní docházky.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách ke konci srpna.

V Praze dne 12.6.2024, Ing. et Bc. Zuzana Straková