Mateřskou školu U Uranie tvoří tři pracoviště: Na Maninách, Ortenovo náměstí a Varhulíkové.

MŠ Ortenovo náměstí

Tato Mateřská škola je dalším z pracovišť, která spadají pod MŠ U Uranie. Je umístěna v jednopatrové panelové budově na Ortenově náměstí 1505/37.

Školka má celkem 5 tříd, z nichž Žlutá třída má samostatný vchod i šatnu pro děti. V hlavní části budovy se nacházejí zbývající 4 třídy – Oranžová a Zelená třída v přízemí a v horním patře pak Červená a Modrá třída.

Třídy jsou velice prostorné, nově vybavené nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami, které slouží pro potřebný věkový vývoj dítěte. V každé z nich najdete klavír.

Školní zahrada, která v roce 2018 prošla rekonstrukcí, je rozdělena na dvě části. Přední část, která se nachází u Žluté třídy, slouží pro menší děti. Jsou zde domečky, pískoviště, didaktické prvky, ale také záhonky na pěstování zeleniny nebo rostlin. Velká zahrada v zadní části je vybavena novými herními prvky, dvěma pískovišti, záhonky a je zde také pítko. Vydlážděná část, která slouží především pro týmové hry, je také vhodná pro práci s dětmi venku při hezkém počasí.

 

Personál pracoviště

Ředitelka školy: Mgr.& Bc. Michaela Kuběnová (email: reditelka@msuranie.cz) – na mateřské dovolené

Zástupce statutárního orgánu školy: Ing. et Bc. Zuzana Straková (+420 777 460 706, email: zuzana.strakova@msuranie.cz)

Asistentka ředitelky školy: Nikola Dvořáková (+420 771 275 905, email: nikola.dvorakova@msuranie.cz)

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Dana Svobodová (+420 739 630 246, email: dana.svobodova@msuranie.cz)

Žlutá třída: Šárka Maštalířová, Hana Hajduchová
+ 420 296 181 871 / 11, mobil: 735 751 744, email:  sarka.mastalirova@msuranie.cz, hana.hajduchova@msuranie.cz
Oranžová třída: Veronika Pausarová, Diana Žoltáková Školní asistent Mgr. Alena Havlíčková + 420 296 181 871/ 12, mobil: +420 735 751 746, email: veronika.pausarova@msuranie.cz, diana.zoltakova@msuranie.cz, alena.havlickova@msuranie.cz
Zelená třída: Michaela Pausarová, Mgr. Dana Svobodová, Asistentka pedagoga: Marcela Jelenová
+420 296 181 871/ 13, +420 735 751 746, email: michaela.pausarova@msuranie.cz, dana.svobodova@msuranie.cz
Červená třída: Andrea Bělohradská DiS., Tereza Balogová
+ 420 296 181 871/ 16, mobil +420 735 751 746, email: andrea.belohradska@msuranie.cz, tereza.balogova@msuranie.cz
Modrá třída: Bc. Zuzana Lupačová, Mgr.Daniela Jiroušková, Irena Balážová Asistentka pedagoga Mgr. Zuzana Vinšová
+ 420 296 181 871/ 14, mobil: +420 735 751 746, email: daniela.jirouskova@msuranie.cz, zuzana.lupacova@msuranie.cz, irena.balazova@msuranie.cz, zuzana.vinsova@msuranie.cz

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Jitka Bartoňová – školnice

Dana Kusáková – uklízečka

Vlasta Kýčková – uklízečka

 

Fotky pracoviště Ortenovo náměstí