Kontakty

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která dětem poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů a zachovává vhodnou skladbu jídelníčku. Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Zajišťujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné časové intervaly.

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Lucie Mejdrová
telefon: +420 735 751 745
email: jidelna@msuranie.cz

Úřední hodiny
Každé pondělí a čtvrtek v kanceláři „MŠ Ortenovo náměstí“ 15,00–17,00 hod.

Číslo účtu
51-2594500297/0100

Platby stravného

  • finanční normativ platný pro tento školní rok 2018/2019 je 35,-Kč za celodenní stravování dítěte a 28,-Kč za polodenní stravování dítěte.
  • finanční normativ pro děti, které dovrší ve školním roce 7 let, je 37,-Kč za celodenní stravování dítěte, 30,-Kč za polodenní stravné dítěte.
  • Stravné se hradí na běžný účet školní jídelny – č. ú. 51-2594500297/0100 – do 15. dne daného měsíce za měsíc předcházející převodem nebo složenkou.
  • Variabilní symbol je evidenční  číslo Vašeho dítěte. Do popisu platby uvádějte jméno Vašeho dítěte.