Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která dětem poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů a zachovává vhodnou skladbu jídelníčku. Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Zajišťujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné časové intervaly.

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Lucie Mejdrová
telefon: +420 735 751 745
email: jidelna@msuranie.cz

Úřední hodiny
Každé pondělí a čtvrtek v kanceláři „MŠ Ortenovo náměstí“ 15,00–17,00 hod.

Číslo účtu
51-2594500297/0100

Platby stravného

  • finanční normativ platný pro tento školní rok 2022/2023 je 41,-Kč za celodenní stravování dítěte a 32,-Kč za polodenní stravování dítěte.
  • finanční normativ pro děti, které dovrší ve školním roce 7 let, je 43,-Kč za celodenní stravování dítěte a 34,-Kč za polodenní stravování dítěte.
  • Stravné se hradí na běžný účet školní jídelny – č. ú. 51-2594500297/0100 – do 15. dne daného měsíce za měsíc předcházející převodem nebo složenkou.
  • Variabilní symbol je evidenční  číslo Vašeho dítěte. Do popisu platby uvádějte jméno Vašeho dítěte.

Zaměstnanci školní jídelny

„MŠ Na Maninách a MŠ U Pergamenky“

Lucie Mejdrová – vedoucí školní jídelny

Kateřina Růžičková – vedoucí kuchařka

Eva Čápová – kuchařka

Monika Jarolímová – pracovnice obchodního provozu v ŠJ

Kateřina Klemová – pracovnice obchodního provozu v ŠJ

„MŠ Ortenovo náměstí“

Lucie Mejdrová – vedoucí školní jídelny

Marie Mírková – kuchařka

Dominika Drmlová – kuchařka

Jaroslava Marková – pracovnice obchodního provozu v ŠJ

Michaela Pehlová –  pracovnice obchodního provozu v ŠJ