„MŠ U Pergamenky“

Mateřskou školu U Uranie tvoří tři pracoviště: Na Maninách, U Pergamenky, Ortenovo náměstí. 

MŠ U Pergamenky

Tato školka má samostatný vchod z ulice U Pergamenky 1144/1a a s hlavní budovou je propojena provozní spojovací chodbou. Má dvě třídy s kapacitou pro 53 dětí.

Děti jsou do tříd rozdělovány homogenně. V průběhu dne se potkávají při různých aktivitách v učebnách i na zahradě.

Třída Včeličky se nachází v přízemí, v levé části budovy, a je žlutě vymalována. Vedou z ní dveře přímo na školní zahradu. Navíc je vybavena interaktivní tabulí a klavírem.

Třída Motýlci je v přízemí, v pravé části budovy, a je vymalována modře. Vychází se z ní do Atria. Je vybavena klavírem a polytechnickým koutkem.

Obě třídy jsou moderně zařízeny nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami, které slouží pro potřebný věkový vývoj dítěte.

Součástí tohoto pracoviště je menší zahrada se slunnými i stinnými místy. V přední části se nachází pískoviště, domeček, klouzačka a betonový plácek využívaný pro týmové hry (florbal, fotbal). V zadní části tráví děti čas u vodního prvku s oblázkovou řekou, domečku a přístřešku. Součástí zahrady jsou venkovní toalety.

Personál pracoviště

Ředitelka školy: Mgr.& Bc. Michela Kuběnová (+420 777 022 468, email: reditelka@msuranie.cz)

Asistentka ředitelky školy: Ing. Zuzana Straková (+420 777 460 706, email: asistentka.reditelky@msuranie.cz)

Zástupkyně ředitelky: Andrea Dvořáková (736 118 937, email: zastupkyne@msuranie.cz)

Třída Motýlci:

Bc. Natalie Suchaňuková, DiS., Nikola Meryová, Asistentka pedagoga Petra Wolfová, Dis.
+420 730 128 741 natalie.suchanukova@msuranie.cz, nikola.meryova@msuranie.cz, petra.wolfova@msuranie.cz

Třída Včeličky:

Mgr. Kateřina Rathausová, Mgr. Marie Dědičová, Školní asistentka Karolína Slavíková
+420 730 128 741 katerina.rathausova@msuranie.cz, marie.dedicova@msuranie.cz, karolina.slavikova@msuranie.cz

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Kateřina Klemová – školnice

Fotografie – Pergamenka + zahrada Pergamenky