Vážení rodiče,

zasíláme informace k balíčku pomoci. Jedná se o pokračování podpory v rámci okamžité pomoci Pražanům.

Pokud rodič podával včas svou žádost v období podzimu 2022 (do 28.října), byla mu schválena, znovu již žádat nemusí.

Jde především o rodiče, kteří v roce 2023 vyhodnotili svou situaci jinak a potřebují pomoci se zaplacením školních obědů, „školného“ v mateřské škole, či přispět na mimoškolní aktivity dětí.Vyplněné žádosti podávejte osobně v ředitelně MŠ, optimálně do 31.1.2023.

Více o „Balíčku okamžité pomoci“:

V případě dotazů se obracejte přímo na: nikola.dvorakova@msuranie.cz, tel.: 771 275 905.