Zvláštní zápisy- Lex Ukrajina – JIŽ NEBUDOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 PROBÍHAT V TOMTO REŽIMU

Спецзаписи – Lex Україна – НА 2024/2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК У ЦЬОМУ РЕЖИМІ НЕ ПРОВОДИТИСЯ

УКРАЇНА зарахування до дитячого садка

РІШЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ / НЕПРИЙНЯТТЯ

Директор школи вирішив не пускати дітей через заповненість навчального закладу. Більш детальну інформацію та подальшу процедуру було повідомлено заявникам особисто.

Rozhodnutí o přijetí-nepřijetí Zápisy Ukrajina 19.6.2023

ROZHODNUTÍ PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ


Ředitel školy rozhodl o nepřijetí dětí z důvodu plné kapacity školy. Bližší informace a další postup byl uchazečům sdělen osobně.

Zvláštní zápisy- Lex Ukrajina se budou konat 7. 6. – 8. 6. 2023

Zvláštní zápisy do mateřské školy pro děti s dočasnou ochranou se řídí novelou zákona Lex Ukrajina č. 20/2023 Sb. s účinností od 24. 1. 2023.

Termín zvláštních zápisů: osobně 7. 6. a 8. 6. 2023 od 13:00 do 15:00 hod.

Místo zápisu: Radnice MČ-Praha 7 – U Průhonu 1338/38, Praha 7

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Pro ně je/byl určen běžný zápis.

K žádosti je nutné přiložit:

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).