přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ U Uranie
MŠ U Uranie

Nově od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě. https://www.uradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite

O osvobození bude možné žádat na začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce doloží, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

V případě složité rodinné situace se lze také obrátit na ředitelku mateřské školy a požádat o snížení či prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.

Úplatu za předškolní vzdělávání nadále nehradí předškoláci (děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly věku 5 let) a děti s odkladem školní docházky.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách ke konci srpna.

V Praze dne 12.6.2024, Ing. et Bc. Zuzana Straková

Vážení zákonní zástupci,

na základě  USNESENÍ 0343/24-R Rady Městské části Prahy 7  ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách, dochází s účinností od 1.9.2024 k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání:

1 500 Kč měsíčně za dítě v celodenním  provozu MŠ

1 300 Kč měsíčně za dítě v půldenním provozu MŠ

 

V Praze dne 30.5.2024

Ing. et Bc. Zuzana Straková

Usnesení 0343/24-R

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a zastoupena ředitelkou rozhodla o přijetí pro školních rok 2024/2025 účastníků zveřejněných níže.
S laskavostí žádáme zákonné zástupce všech účastníků přijímacího řízení, aby se dostavili DNES 29.5.2024 v čase 8:30 – 16:00 hod k převzetí přijetí či nepřijetí OSOBNĚ. V obou případech je zapotřebí podpisu náležité administrativy, v případě Vašeho nepřevzetí nám zbytečně protahujete řízení a komplikujete administrativu. Velice děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnost.

LETNÍ ŠKOLKA V PRAZE 7
FZŠ UMĚLECKÁ
ZŠ STROSSM.NÁMĚSTÍ
spolu s MČ PRAHA 7
zajišťují během letních prázdnin 2024 opět oblíbenou
LETNÍ ŠKOLKU V PRAZE 7
pro děti od 3 – 8 let (jinak dle domluvy)

Prázdninový provoz LETNÍ ŠKOLKY se zajímavým programem
pod vedením zkušených pedagogů bude probíhat opět v prostorách
FZŠ Umělecká a ZŠ Strossm.nám. v týdnech:
1.turnus 15.7. – 19.7. (FZŠ Umělecká)
2.turnus 22.7. – 26.7. (FZŠ Umělecká)
3.turnus 29.7. – 02.8. (ZŠ Strossm.nám.)
4.turnus 05.8. – 09.8. (ZŠ Strossm.nám.)
5. turnus 12.8. – 16.8. (ZŠ Strossm.nám.)
podrobné informace včetně přihlášky na webu příslušné školy. https://fzsumelecka.cz/zs/letni-skolka