přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ U Uranie
MŠ U Uranie

Vážení,

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a je z rozhodnutí Vlády ČR – usnesením č. 200 z 26. 2. 2021 – se všemi svými pracovišti, včetně dětských skupin od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 UZAVŘENA.

Usnesení Vlády ČR č. 200 z 26.2.2021.

Pozn. POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ MŠ NEVYSTAVUJE. Odkaz na „Žádost o ošetřovné“ https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m.

Podrobnější informace budeme průběžně zasílat prostřednictvím aplikace LYFLE, třídních emailů.

S pozdravem

Michaela Kuběnová

 

 

Vážení,

informuje Vás o karanténních opatření skupiny Věž + Hrad (děti i pedagogičtí pracovníci).
Ostatních tříd se aktuálně žádná omezení netýkají.

Dne 15. 10. 2020 bylo přítomno ve skupině Věž+Hrad dítě, které je Covid pozitivní. Karanténní opatření do 25. 10. 2020 se týkají dětí, jejichž zákonným zástupcům jsme doručili informaci s pokyny HSHMP.

Průběžné informace zasíláme zákonným zástupcům prostřednictvím aplikace LYFLE.

Všem přejeme pevné zdraví.

S pozdravem
Michaela Kuběnová

Nový školní rok 2020 – 2021 je již v plném proudu.

1. září jsme se společně přivítali a seznámili se s našimi nováčky, u kterých proběhlo adaptační období. Toto období máme zdárně za sebou.

Prvních 14 dní jsme byli jako školka zapojeni do projektu „Děti malují seniorům k svátku“. Vyrobili jsme přání s originálním vzkazem a mohli tak předat radost dál.

Pro doplnění naší vzdělávací nabídky jsou každý měsíc objednány EVVO programy. V měsíci září se uskutečnil na třídách EKO program od ekologického sdružení Koniklec „Duchové z popelnic“. Děti se hravou formou naučily rozeznávat různé druhy odpadu a jeho třídění.

Naši školku navštívilo rovněž divadélko D-osvěta, které dětem zahrálo interaktivní představení „Trable s příšerou“. Děti se formou příběhu naučily, že když je něco trápí, je nejlepší zajít za někým, koho mají rády a vypovědět mu své trápení.

I v nadcházejících měsících se děti mohou těšit na zajímavé programy s EVVO tématikou a divadla, která proběhnou v naší mateřské škole.

V současné době probíhá několik projektů, jako je například „Bezpečně v MŠ U Uranie“, „Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven“ nebo „Multikulturní rozvojový projekt MŠ U Uranie“.

Své úsilí vkládáme také do modernizace prostoru areálu MŠ. V měsíci září proběhla instalace nového herního prvku kuchyňka na zahradě MŠ Pergamenka. V plánu máme i další zvelebení zahrady, kdy s Vaší pomocí zasadíme ovocný strom a vysadíme vrbové stavby.

Těšíme se na komunikaci a spolupráci s Vámi rodiči a na oboustrannou vstřícnost a toleranci.

Tým MŠ U Uranie