Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2022/23 na nově otevírané pracoviště Varhulíkové 12 proběhne dne 16. 9. v čase 7:30 – 15:00 hodin v ředitelně MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, provozní vchod z ulice U Pergamenky.

Dostavte se osobně s následujícími dokumenty:

  • Žádost o přijetí
  • Oznámení
  • Evidenční list (nemusí nepřijaté děti z řádného Zápisu do MŠ U Uranie ze dne 3. 6. 2022)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz / cestovní pas zákonného zástupce, který žádost podává
  • Doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (cizinci), Doklad o trvalém pobytu DÍTĚTE na Praze 7

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci, který žádost podává, předáno osobně dne 22. 9. 2022 v čase 7:30 – 11:30 hodin v ředitelně MŠ U Uranie.

Otevřena bude: 1 třída pro 24 dětí