Nový školní rok 2020 – 2021 je již v plném proudu.

1. září jsme se společně přivítali a seznámili se s našimi nováčky, u kterých proběhlo adaptační období. Toto období máme zdárně za sebou.

Prvních 14 dní jsme byli jako školka zapojeni do projektu „Děti malují seniorům k svátku“. Vyrobili jsme přání s originálním vzkazem a mohli tak předat radost dál.

Pro doplnění naší vzdělávací nabídky jsou každý měsíc objednány EVVO programy. V měsíci září se uskutečnil na třídách EKO program od ekologického sdružení Koniklec „Duchové z popelnic“. Děti se hravou formou naučily rozeznávat různé druhy odpadu a jeho třídění.

Naši školku navštívilo rovněž divadélko D-osvěta, které dětem zahrálo interaktivní představení „Trable s příšerou“. Děti se formou příběhu naučily, že když je něco trápí, je nejlepší zajít za někým, koho mají rády a vypovědět mu své trápení.

I v nadcházejících měsících se děti mohou těšit na zajímavé programy s EVVO tématikou a divadla, která proběhnou v naší mateřské škole.

V současné době probíhá několik projektů, jako je například „Bezpečně v MŠ U Uranie“, „Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven“ nebo „Multikulturní rozvojový projekt MŠ U Uranie“.

Své úsilí vkládáme také do modernizace prostoru areálu MŠ. V měsíci září proběhla instalace nového herního prvku kuchyňka na zahradě MŠ Pergamenka. V plánu máme i další zvelebení zahrady, kdy s Vaší pomocí zasadíme ovocný strom a vysadíme vrbové stavby.

Těšíme se na komunikaci a spolupráci s Vámi rodiči a na oboustrannou vstřícnost a toleranci.

Tým MŠ U Uranie