Vážení rodiče,

za závažných organizačních důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 3.3.2021 Mgr. Michaela Kuběnová