» Dostali jste se do tíživé finanční či osobní situace?
» Zdá se vám, že nezvládáte zvyšující se tlak a napětí v rodině?
» Máte pocit ohrožení, strach z budoucnosti?
» Obáváte se ztráty zaměstnání nebo bydlení?
» Nedaří se Vašemu dítěti ve škole?

Naši odborníci – specialisté vám pomohou s konkrétními situacemi a provedou vás
systémem podpory a služeb, které lze v krizových situacích využít.
Veškeré služby poskytujeme rodinám z Prahy 7 BEZPLATNĚ, ANONYMNĚ
A V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ. Nepotřebujete žádné doporučení.

KONTAKT:
tel: 770 199 296, e-mail: poradenstvi@praha7.cz | Po – Pá: 9 – 17 hod.
Pokud máte nízký kredit na telefonu, zavoláme vám zpět.

Projekt Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7,
reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017184, je spolufi nancován z fi nančních zdrojů EU a státního rozpočtu ČR

 

Poradna pro rodiny v tíživé situaci