přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ U Uranie
MŠ U Uranie

Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2024

Vážení zákonní zástupci,

na základě  USNESENÍ 0343/24-R Rady Městské části Prahy 7  ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách, dochází s účinností od 1.9.2024 k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání:

1 500 Kč měsíčně za dítě v celodenním  provozu MŠ

1 300 Kč měsíčně za dítě v půldenním provozu MŠ

 

V Praze dne 30.5.2024

Ing. et Bc. Zuzana Straková

Usnesení 0343/24-R