ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS PRO ROK 2024 / 2025: Termín: 15. 4. – 26. 4. 2024

ZÁPIS DO MŠ U URANIE PRO ROK 2024/2025: Termín: 6. 5. – 7. 5. 2024

Podrobné informace, postup, dokumenty zde: MŠ U Uranie (msuranie.cz)