Vážení rodiče,

informuji Vás tímto, že se 98,3 % zaměstnanců MŠ U Uranie připojuje k celodenní stávce dne 27.11.2023, a to jednodenním přerušením práce po celou dobu, které povede k úplnému uzavření provozu MŠ U Uranie na všech pracovištích včetně Jesliček a Pramínku. Velice nás mrzí komplikace, které Vám budou tímto způsobeny, ale je důležité upozornit na to, že nám jde v první řadě o úroveň vzdělávání a kvalitu výchovy a péče o Vaše děti (viz. body níže), která by významně klesla. Škrty se budou týkat především snižování počtu zaměstnanců, snižování platu provozních, který se blíží hranici minimální mzdy (během půl roku dalo výpověď 6 zaměstnanců z finančních důvodů a obsadit tato místa je velmi komplikované), dále snižování počtu asistentů pedagoga, snižování rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje (na školní pomůcky, DVPP, BOZP apod).

DŮVODY A CÍLE VÝSTRAŽNÉ JEDNODENNÍ STÁVKY DNE 27. 11. 2023
Upozornění: Nikdo z nás nechce brát děti jako rukojmí. Děláme to pro jejich a naši budoucnost.

  1. Chceme jistotu, aby platy nepedagogických zaměstnanců i pedagogů v roce 2024 a letech následujících neklesaly.
  2. Chceme, aby bylo zabráněno škrtům v rozpočtu pro školství v roce 2024 i v letech následujících.
  3. Chceme, aby byla udržena kvalita péče o děti.
  4. Nedostatek financí bude mít velký dopad na vzdělávání našich dětí, nebudou prostředky na asistenty, tím pádem vzniknou neúměrné nároky na pedagogy a bude dopad na kvalitu výuky ve školách.
  5. Nedostatek financí pro zaměstnance škol bude vést pouze k tomu, že tito lidé začnou ze školství odcházet pro nedostatečné finanční ohodnocení. Již teď je problematické obsadit různé pracovní pozice ve školách i školkách.
  6. Naše požadavky jsou legitimní a chceme kvalitu udržet – jak vzdělávání, tak péči o děti (úklid, stravování, atd.).
  7. Výdaje na vzdělání nelze brát jako dluh, ale jako investici pro budoucí generace.

Za tým MŠ U Uranie
Ing. et Bc. Zuzana Straková
Zástupce statutárního orgánu školy