Vážení,

informuje Vás o karanténních opatření skupiny Věž + Hrad (děti i pedagogičtí pracovníci).
Ostatních tříd se aktuálně žádná omezení netýkají.

Dne 15. 10. 2020 bylo přítomno ve skupině Věž+Hrad dítě, které je Covid pozitivní. Karanténní opatření do 25. 10. 2020 se týkají dětí, jejichž zákonným zástupcům jsme doručili informaci s pokyny HSHMP.

Průběžné informace zasíláme zákonným zástupcům prostřednictvím aplikace LYFLE.

Všem přejeme pevné zdraví.

S pozdravem
Michaela Kuběnová