Upřímnou soustrast všem, kteří byli tragickou střelbou na FF UK zasaženi. Naše myšlenky jsou s rodinami obětí, studenty, profesory, ale i všemi lidmi v této zemi, kdo nyní zažívají bolest a smutek. V těchto těžkých chvílích vyjadřujeme soucit, lásku a solidaritu.