Pro zkvalitnění našich služeb posilujeme od září 2023 náš pracovní tým, o sociálního pedagoga.

V čem vám může pomoci?
• Získává důvěru rodiny pro spolupráci se školou
• Propojuje místní komunitu pro potřebu zapojování rodin do širšího prostředí
• Zajišťuje intervenci dalších pomáhajících organizací včetně případné finanční
nebo materiální podpory
• Spolupracuje se sociálním odborem městské části
• Řeší potíže dětí, které mají složitou rodinnou situaci

 

Kdo může být sociálním pedagogem?
Na sociálního pedagoga je pohlíženo jako na nepedagogického pracovníka. Podmínkou výkonu jeho
činnosti je získání odborné kvalifikace vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na sociální
pedagogiku, nebo vysokoškolským vzděláním, nebo vyšším odborným vzděláním v oborech zaměřených
na sociální práci, obdobně jako např. sociální pracovník (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v aktuálním znění).