Vážení rodiče,
ve spolupráci s MČ7 stále vyhledáme další možnosti dotování nákladů spojených s předškolním vzděláváním dětem z rodin v tíživé situaci.
Níže najdete aktualizovaný seznam, kde a jak mohou rodiče žádat o finanční podporu na kroužky, školu v přírodě atp.
Dokument je upraven přímo pro možnosti na Praze 7.
Ohledně bližších informací se můžete obracet na sociálního pedagoga naší školy, slečnu Nikolu Dohnalovou, nikola.dohnalova@msuranie.cz, tel. 777 365 257.
Zuzana Straková
MŠ U Uranie

Finanční podpora pro rodiny v tíživé situaci leden 2024